Výroba

S REŠPEKTOM
K ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU
A ZVIERATÁM

Rastlinná výroba

Osevná plocha

PD Čečejovce obhospodaruje celkovo 1816 hektárov pôdy, z nich 1759 ha tvorí osevná plocha. Pestujeme najmä pšenicu, kukuricu, slnečnicu a lucernu. Produkciu využívame na vlastnú spotrebu a ďalší predaj.

Pastviny

Z celkovej plochy 1816 hektárov obhospodarovanej plochy užívame 57 hektárov ako pastviny pre náš hovädzí dobytok.

Mechanizácia

V PD Čečejovce využívame na prácu traktory značiek John Deer, New Holand, Zetor a Ferguson, za ktoré zapájame vlečky Strom s kapacitou 18 a 21 ton, vlečky Mega 13 a 20 ton, ako aj cisternu NTF – 15 NV/A.
Vo vozovom parku máme aj kombajn Claas Lexion 650, rezačku New Holand FR 9050, lis Comprima CF – 155XC a lis Pöttinger Rolll Profi 3200 Supercut.

Naše výrobky

Živočíšna výroba

Náš chov

V PD Čečejovce chováme 600 kusov holsteinského čiernostrakatého dobytku s mliečnou úžitkovosťou. Z celkového počtu sa 240 našich dojníc venuje mliečnej produkcii, 150 kusov chováme na produkciu mäsa. Chov sa každoročne rozrastá o niekoľko desiatok teliatok.

Bitúnok

V priestoroch PD Čečejovce prevádzkujeme od roku 2012 vlastný bitúnok, určený na porážku zvierat z vlastného chovu, vždy pod veterinárnym dohľadom. Všetky tri časti – porážacia, rozrábkareň aj chladiaci sklad prešli kompletnou rekonštrukciou.

Modernizácia

Jednotlivé priestory a strojový park v PD Čečejovce prechádzajú postupnou modernizáciou. V roku 2012 sme zrekonštruovali bitúnok podľa aktuálnych hygienických predpisov.

Pripravujeme rekonštrukciu maštale pre kravy bez trhovej produkcie mlieka a maštale pre odchov mladého dobytka. Postupnou obnovou prechádza aj náš strojový park.

Naše výrobky